Açık Rıza Beyanı | Dr. Levent Karafakı | Ankara 

KVKK

Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
AÇIK RIZA BEYANI


İşbu Açık Rıza Beyanı ile tarafımdan;

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatli Cad. Anchor İş Merkezi Kat:3 No:10 Çayyolu/ANKARA adresinde mukim Dr. Levent Karafakı’ya ait internet sitesinde tarafıma sunulan E-bülten Aydınlatma Metnini okumuş ve anlamış olarak;

Açık rızanın herhangi bir zamanla sınırlı olmayarak geri çekilebileceği bilgisi tarafıma verilmiş olarak;

İşbu açık rıza beyanını vermek suretiyle veri sorumlusu tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmesine,

 

  1. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  2. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  3. Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  4. Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

 

İşlemenin tanımının KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olduğunun farkında olarak ve kabul ederek;

Tarafıma e-bülten ve bilgilendirme mesajı gönderilmesine;

AÇIK RIZA VERMEK SURETİYLE MUVAFAKAT ETTİĞİMİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM. 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; onayın/açık rızanın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa ve/veya yargı mercilerine sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona ermesi tarihinden itibaren, herhangi bir hukuki ihtilafın vuku bulması halleri hariç 10 yıl boyunca saklanacaktır. İşbu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz imha edilir veya anonim hale getirilir. 


İşbu onayınızı/açık rızanızı geri almak isteyebilirsiniz. Kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde size gönderilen iletilerde yer alan yöntemlerle çıkış işlemini derhal gerçekleştirebilirsiniz.Biz Sizi Arayalım

biz sizi arayalım

Randevu Talep Edin