Dr. Levent Karafakı 

Dr. Levent Karafakı


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AÇIK RIZA BEYANI

Açık rızanın herhangi bir zamanla sınırlı olmayarak geri çekilebileceği bilgisi tarafıma verilmiştir. 

İşbu Açık Rıza Beyanı ile tarafımdan; Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatli Cad. Anchor İş Merkezi Kat:3 No:10 Çayyolu/ANKARA adresinde mukim Dr. Levent Karafakı tarafından tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okumuş ve anlamış olarak;

 

Tarafımca doktorunuza sorun başlıklı formdaki mesaj alanında paylaşacağım hastalık ve/veya sağlığa ilişkin kişisel verilerin KVKK uyarınca özel nitelikli kişisel veriler kapsamında sağlık verileri olduğunu bilerek;

İşbu açık rıza beyanını vermek suretiyle sır saklama yükümünde olmayan Doktor Çalışanları tarafından Doktora sunulmak üzere aşağıda yer verilen amaçlarla; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Aydınlatma Metninde belirtilen ve aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmesine,

1. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

2. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

3. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,

4. Talep/şikâyetlerin Takibi,

 

İşlemenin tanımının KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olduğunun farkında olarak ve kabul ederek;

 

AÇIK RIZA VERMEK SURETİYLE MUVAFAKAT ETTİĞİMİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM. Doktorunuza Sorun
Biz Sizi Arayalım

biz sizi arayalım

Randevu Talep Edin